2021

24.07. Zamghockt&Aufgspuit (INFOS) Kochwirt - Dachau
11.09.  Mundrausch Festival (INFOS) Schlossbrauerei - Hohenthann
29.10.  Konzertabend (INFOS) Kuhstall - Schwabbruck